@arganna-th

ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นได้ หากผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีสารสเตียรอยด์ผสมอยู่

การใช้อย่างสม่ำเสมอและมีวินัยจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงสุด

ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ของแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกัน เพราะปัญหาและสภาพผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แอดไลน์ @arganna-th แล้วมาคุยกับเรา เพื่อที่เราจะได้แนะนำผลิตภัณฑ์และปริมาณการใช้ที่เหมาะสมกับผิวของท่านให้ได้มากที่สุดค่ะ